Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

Harmonogram spotkań z rodzicami

Data Sposób organizacji
10.09.2018 r. Zebranie ogólne z dyrekcją szkoły i zebranie klasowe
05.11.2018 r. Zebranie klasowe
10.12.2018 r. Zebranie klasowe i indywidualne z wszystkimi nauczycielami ( zapoznanie z przewidywaną oceną za I semestr )
25.03.2019 r. Zebranie klasowe
13.05.2019 r. Zebranie klasowe i indywidualne z wszystkimi nauczycielami ( zapoznanie z przewidywaną oceną na koniec roku szkolnego )