Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W terminie głównym:

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019