Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym
 

 

ROCZNIK

 

 

OPCJA

 

 

 

DOKUMENTY

 

Rocznik 2012

/6 – latki/

Dzieci uczęszczające aktualnie do oddziałów przedszkolnych w SP

w Rekowie Górnym

i innych przedszkoli

i oddziałów

 

Od 01.09.2018r. kontynuują drugi rok w oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej lub w przedszkolu

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

(druk: Deklaracja kontynuacji + ew. załączniki)

Dla dzieci z innych przedszkoli lub oddziałów

(druk: Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego + ew. załączniki))

 

 

Deklaracja/Wniosek rodziców złożona/y

 w terminie

od 01.03.2018r.

do 30.03.2018r.

 

Rocznik 2012

/6 – latki/

Dzieci, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego w SP

w Rekowie Górnym

 ani do przedszkoli

poza szkołą

 

 

 

Od 01.09.2018r. zapisują się obowiązkowo

do oddziału przedszkolnego w szkole lub w przedszkolu

 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

(druk: Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego + ew. załączniki)

 

 

Zgłoszenie rodziców złożone w terminie

od 01.03.2018r.

do 30.03.2018r.

 

 

Rocznik 2013

 

Rocznik 2014

 

 

 

Od 01.09.2018r. – po przeprowadzeniu rekrutacji –wyłącznie w przypadku zaistnienia wolnych miejsc, mogą uczęszczać do oddziału przedszkolnego w szkole lub zapisać się do przedszkola,

 

Nie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

– nie muszą uczęszczać do przedszkola ani do oddziału przedszkolnego w szkole;

Maja prawo do wychowania przedszkolnego, w miejscu wyznaczonym

przez organ prowadzący szkołę;

 

 

 

Wniosek rodziców złożony w terminie

od 01.03.2018r.

do 0.03.2018r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 33/18 Wójta Gminy Puck
z dnia 26 stycznia 2018 r.

 Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym
jest Gmina Puck

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego
 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz              z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

01.03.2018 r. –

30.03.2018 r.

 

 

21.05.2018 r. –

25.05.2018 r.

 

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

09.04.2018 r. –

11.04.2018 r.

 

 

 

28.05.2018 r. –

30.05.2018 r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

24.04.2018 r.

 

 

01.06.2018 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

07.05.2018 r. –

10.05.2018 r.

 

05.06.2018 r. – 08.06.2018 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

12.06.2018 r.

 

 

12.06.2018 r.

 

Druki do pobrania:

DOKUMENTY ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

OŚWIADCZENIE WOLI- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

WNIOSEK- ODROCZENIE

ZAŚWIADCZENIE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

DEKLARACJA WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

Dzieci uczęszczające obecnie do oddziału przedszkolnego

w SP w Rekowie Górnym

oraz do innych przedszkoli

 

 

Rekrutacja na 2018/2019

 

 

 

 

DOKUMENTY

 

KLASA  I  SP

 

Rocznik 2011

/7-latki/

– zamieszkałe

w obwodzie szkoły

 

Od 01.09.2018r. obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie I Szkoły Podstawowej – dotyczy też dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,

które uczęszczały do przedszkola poza szkołą

(druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej + ew. załącznik)

 

Zgłoszenie rodziców złożone
w terminie

od 01.03.2018r.

do 30.03.2018r.

 

Rocznik 2012

/sześciolatki/

 – zamieszkałe

w obwodzie szkoły

 

 

Od 01.09.2018r. mogą rozpocząć naukę w klasie I SP,

jeśli uczęszczały do oddziału przedszkolnego lub przedszkola

lub przedstawią stosowna opinie z PP-P,

(druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej + ew. załącznik)

(druk: Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które realizowały edukację w innej placówce)

 

Zgłoszenie rodziców złożone
w terminie

od 01.03.2018r.

do 30.03.2018r.

 

Rocznik 2011

/7-latki/

– zamieszkałe

poza obwodem szkoły

 

Od 01.09.2018r. obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie I Szkoły Podstawowej – mogą być przyjęci do klasy pierwszej w SP w Rekowie Górnym po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami

(druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej + załączniki)

 

Wniosek rodziców złożony w terminie

od 01.03.2018r.

do 30.03.2018r.

 

 

Rocznik 2012

/sześciolatki/

 – zamieszkałe

poza obwodem szkoły

 

Od 01.09.2018r. mogą rozpocząć naukę w klasie I SP,

jeśli uczęszczały do oddziału przedszkolnego lub przedszkola

lub przedstawią stosowna opinie z PP-P, jeżeli szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami

(druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej + ew. załącznik)

(druk: Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które realizowały edukację w innej placówce)

 

Wniosek rodziców złożony w terminie

od 01.03.2018r.

do 30.03.2018r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 33/18 Wójta Gminy Puck
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019
do szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym
jest Gmina Puck

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego
 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę          
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

01.03.2018 r. –

30.03.2018 r.

 

 

21.05.2018 r. –

25.05.2018 r.

 

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej            
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

09.04.2018 r. –

11.04.2018 r.

 

 

28.05.2018 r. –

30.05.2018 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

27.04.2018 r.

 

 

04.06.2018 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

30.04.2018 r. –

04.05.2018 r.

 

05.06.2018 r. –

08.06.2018 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

08.06.2018 r.

 

 

11.06.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

DOKUMENTY KLASA I SP

OŚWIADCZENIE WOLI KLASA I