Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego dla klasy VIII
  2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego dla klasy VIII
  3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy VIII
  4. Zajęcia wyrównawcze dla klasy III
  5. Koło teatralne dla klas I-VIII
  6. SKSy dla klas IV-VIII
  7. Karate dla klas IV-VIII
  8. Zajęcia logopedyczne
  9. Zajęcia rozwijające z j. polskiego dla klas IV-VIII