Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

1.       Obowiązki informacyjne  

2.       Wzory zgód i oświadczeń

2.1.   Uczeń/ Opiekun prawny   2.2.   Pracownik. 2.3.   Kandydat do pracy  2.4.   Stażysta 2.5.   Wolontariusz  2.6.   Praktykant 2.7. Umowa zlecenie/ umowa o dzieło.       

 

3.       Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3.1.   sprekowo.iod@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych
Małgorzata Zgutka
84-123 REKOWO GÓRNE, ul. W. Czapiewskiego 1
tel. 575 108 102