Archiwa
Dla redaktora

Grono Pedagogiczne:

Beata Mieczkowska
Dyrektor szkoły, Informatyka, Bibliotekarz szkolny

Beata Białk
oddział przedszkolny, Wychowanie do życia w rodzinie

Bożena Rozmarynowska
Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka, Muzyka

Jolanta Piskorska
Edukacja wczesnoszkolna, Logopedia szkolna

Anna Dzierżyńska
Język angielski

Agnieszka Liepke
Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna

Aleksandra Bodnar
Język polski

Magdalena Tomaszewska
Matematyka , Fizyka

Bożena Grubba-Włodarska
Technika, Zajęcia techniczne, Przyroda , Biologia, Chemia

Magdalena Murszewska
Język niemiecki, świetlica, Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Magdalena Styn-Malinowska
Geografia

Anna Skwiercz
Historia

Maciej Nawrot
Religia