Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

W oddziale przedszkolnym odbyły się  zajęcia z minisocjoterapii zrealizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku pod nazwą „Drogowskaz”. Dotyczyły następujących zagadnień:

cz.I     Rozpoznaj emocje

cz.II   Proszę, przepraszam, dziękuję.

cz.III Radzę sobie z własnymi uczuciami.

cz.IV  Rozwiązuję trudne sytuacje w kontaktach z innymi ludźmi.