Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym informuje,
iż w dniach od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

odbywa się postępowanie rekrutacyjne dzieci na rok szkolny 2019/2020 do:

  • oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym,
  • klasy I Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym,
  • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Zapisów proszę dokonywać w sekretariacie szkoły:

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00

we wtorek w godzinach od 8.00 do 12.00

w środę w godzinach od 8.00 do 12.00

w czwartek w godzinach od 12.00 do 15.00

w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

Druki wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły od dnia 11.02.2019 r.

Jeżeli dziecko, które mieszka w obwodzie szkoły, będzie uczęszczało do klasy pierwszej poza obwodem
 – rodzice są zobowiązani poinformować o tym fakcie Dyrekcję szkoły w w/w terminach.