Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zorganizował 27 marca 2018 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru XXVII edycję Przeglądu Teatrów Gminy Puck. Podobnie jak rok temu na żelistrzewskiej scenie zaprezentowało się dziewięć zespołów. W teatralnym święcie wzięło udział 116 młodych aktorów.

Celem przeglądu była popularyzacja sztuki teatralnej jako czynnika wyzwalającego inicjatywy twórcze i kreatywne postawy wśród młodego pokolenia oraz wyłonienie najlepszych zespołów teatralnych. Nasz Zespół Teatralny „Sceniczni” wystąpił ze sztuką pt. „Paź Królowej i Blee” i zajął I miejsce .  Najlepszym aktorem okazał się uczeń klasy VI  naszej szkoły –Konrad KąkolWyróżnione zespoły otrzymały talony na zakup nagród (I m-500 zł, II m-400 zł, III m-300 zł, wyróżnienia – 200 zł) oraz  dyplomy uznania, najlepsi reżyserzy i aktorzy – albumy „Pomorskie – tu jest najpiękniej” oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi i jego opiekunom.! Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody  będą reprezentowali Gminę Puck na przeglądzie rejonowym „Niebieskich Tarcz” w Rumii. Życzymy powodzenia!