Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

W piątek, 11  maja  2018 r,. odbył się w naszej szkole apel poświęcony
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

      Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy
patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.
Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie
światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano
obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe
dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji
w 1791 roku.

       Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie
klasy VI przygotowali część artystyczną pod kierunkiem nauczycielek:
Bożeny Grubba-Włodarskiej i Magdaleny Styn-Malinowskiej . 
       Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu
państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie
recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. W tle
wyświetlano pokaz obrazujący najważniejsze wydarzenia związane z
Uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.  Wszystkim obecnym na apelu uświadomiono,
że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.
       Po zakończeniu apelu zabrała glos dyrektor Beata Mieczkowska,
która w krótkim przemówieniu przybliżyła uczniom sens obchodów tego
święta.
Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły.