Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

Ferie to czas odpoczynku, zabawy. Właśnie teraz podczas ferii należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, które trzeba przestrzegać podczas zabaw na świeżym powietrzu.  Tuż przed feriami gościliśmy w szkole Przedstawiciela Komendy Powiatowej w Pucku, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat „Bezpiecznych ferii zimowych”.

Na wstępie omówione zostały formy spędzania czasu wolnego. Pani Policjant ostrzegła dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte zbiorniki wodne, gdyż lód może się pod nimi załamać i aby nie zjeżdżały na sankach w rejonie jezdni. Przypomniała  również zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, zachowania na drogach, kontaktu z osobami obcymi oraz korzystania z internetu, ostrzegała dzieci, aby nie ufały obcym ludziom i nie wpuszczały ich do domu, nie podawały swoich danych osobowych w internecie oraz o wielu innych niebezpieczeństwach. Wszyscy uczniowie  uważnie słuchali opowiadań Pani Policjantki oraz aktywnie odpowiadali  na zadawane przez nią  pytania. Na końcu spotkania tradycyjnie przypomniane zostały numery telefonów alarmowych do straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego, które dzieci znały już doskonale.  Pogadanka miała  na celu propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza nim. Uświadomiła uczniom przyczyny występowania zagrożeń, szczególnie związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi oraz w kontaktach z osobami obcymi, a także wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności prawidłowego zachowania się podczas ich wystąpienia.